Akt med urna – Begravning med Urna

Begravning med urna har blivit ett alternativ till den klassiska begravningen med kista.

En fördel är att det kan öka friheten över var och när man kan arrangera en ceremoni, då man kan bära med sig en urna i princip var som helst. Skall den avlidne gravsättas i en urngrav så kan man ha gravsättningen direkt efter akten och därmed slippa planera in ytterligare ett tillfälle för själva gravsättningen.

Akt med urna även kallad begravning med urna, kan ske som en borgerlig begravning i ett kapell eller på valfri plats, eller i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning alternativt inom annat trossamfund. Detta efter samråd med begravningsbyrån och tjänstgörande präst.

I somliga fall är en anledning till att välja akt med urna, att man inte hinner ha begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna. Har kistan blivit kremerad så kan gravsättningen och begravningsakten ske inom ett år. En akt med urna kan ordnas tidigast två veckor efter dödsfallet.

På begravningsbyrån får ni hjälp med att planera begravningen med urna så att det passar era önskemål. Möjligheterna är många.

Kontakta oss på begravningsbyrån så berättar vi mer!